De wortels van Lasopleiding Gouda liggen in het ambachtsonderwijs en gaan terug tot het begin van de 20ste eeuw. Wij komen voort uit SBB Gouda Lasopleidingen en zijn sinds 1988 een zelfstandige stichting voor voortgezet en middelbaar vakonderwijs.

Over de stichting

De Stichting Bevordering Beroepsopleidingen Gouda is een zelfstandige stichting zonder winststreven. Wij zijn niet met een reguliere school voor voortgezet – dan wel middelbaar beroepsonderwijs verbonden. Wel werken wij samen met diverse onderwijsinstellingen.

SBB Gouda ontvangt geen subsidies, noch van het rijk noch van de gemeente. De cursussen kennen daarom een kostendekkende prijs. Ons onafhankelijke bestuur vervult een kaderstellende en toezichthoudende rol. De dagelijkse leiding ligt bij de directeur, die wordt bijgestaan door twee administratief medewerksters. De financiële en salarisadministratie worden uitgevoerd door een administratiekantoor.

Lasopleiding Gouda biedt diverse lasopleidingen aan

• Booglassen met beklede elektroden
• TIG-lassen
• MIG-lassen & MAG-lassen (niveau I, II, III en IV)
• Autogeen lassen (niveau I en II)

Dit zijn opleidingen van vijf en acht maanden, die worden afgesloten met een landelijk examen onder geautoriseerd toezicht van het Nederlands Instituut Lastechniek (NIL). Daarnaast verzorgen we een aantal kortlopende cursussen, soms ook op verzoek van bedrijven en certificeringen.

Kleine lesgroepen

Lasopleiding Gouda heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom werken wij met kleine lesgroepen van maximaal 8 cursisten per docent. Zo heeft de docent voldoende ruimte en aandacht om cursisten persoonlijk te instrueren en te begeleiden. Wilt u liever één-op-één-onderwijs volgen? Dat kan. Wij verzorgen ook individuele lessen. Neem via onderstaande button contact met ons op voor meer informatie.

Actueel

  • Hoog slagingspercentage
  • Vakbekwame docenten
  • Toezicht van NIL
  • Kleine lesgroepen
  • 20 professionele opleidingen
  • Erkende certificering
Contact

Zend ons een email, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.

Start typing and press Enter to search