Hoe kunt u aanspraak maken op de STAP-subsidie?

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe subsidieregeling van kracht geworden, het zgn. STAP-budget.
Deze subsidie vervangt de oude regeling van fiscale aftrek opleidingskosten. Onze opleidingen komen
ook in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 1.000 per opleiding, per
jaar. Dit is een subsidie aan personen en niet aan bedrijven – die gewoon via de branche-organisatie
subsidie kunnen aanvragen -.

Om aanspraak te maken op het STAP-budget dient u met het volgende rekening te houden:
1. Om in aanmerking te komen voor de STAP-subsidie moet u zich eerst via de website
aanmelden bij ons voor de opleiding van uw keuze;
2. In het aanmeldingsformulier is een vakje “Opmerking” opgenomen, waarin u kunt aangeven
dat u graag een STAP-aanmeldingsformulier ontvangt;
3. U ontvangt dan een aanmeldingsformulier STAP-budget van ons, wat u bij het UWV moet
indienen om in aanmerking te komen voor de STAP-regeling;
4. Als de subsidie toegekend wordt, dan ontvangen wij het toegekende bedrag (meestal € 1000)
als voorschot op de opleidingskosten;
5. Voor het restant ontvangt u een factuur van ons;
6. Wanneer de opleiding afgerond is laten wij dat weten aan het UWV, die vervolgens definitief
de toekenning van de subsidie aan ons meldt.
U krijgt dus alleen een factuur voor het resterende bedrag!

Let op
: Er moet minimaal vier weken tijd zitten tussen de aanvraag van de subsidie en de start van de
opleiding. Er worden per jaar op vaste momenten 4 tranches STAP-budget beschikbaar gesteld.
De eerstvolgende wordt vrijgegeven op 28 februari 2023. Als de opleiding al gestart is,
of binnen vier weken na de aanvraag gaat starten, kunt u géén subsidie meer aanvragen!

Contact

Zend ons een email, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.

Start typing and press Enter to search