COVID-19 hygiëne protocol Lasopleiding Gouda

update 01-07-2021

Verantwoording
Onderstaand protocol is gebaseerd op de richtlijnen van de overheid. 
De veiligheid van cursisten, docenten en medewerkers van de Lasopleiding Gouda staan te allen tijde voorop. Strikte naleving van dit protocol door onze cursisten, vrijwilligers en medewerkers is van essentieel belang om een veilige werk en leeromgeving te creëren.

Wij hanteren de onderstaande gedragsregels en afspraken:   

ALGEMEEN
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Wij schudden geen handen
 • Wij houden 1,5 meter afstand van anderen
 • Wij wassen onze handen vaak en goed met water en zeep
 • We hoesten en niesen in de binnenkant van je elleboog
 • Wij zitten niet aan ons gezicht
 • Wij gebruiken papieren zakdoekjes

Blijf thuis bij de volgende klachten:

 • Verkoudheid
 • Niesen
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Moeilijk ademen
 • Koorts; Bij koorts (vanaf 38°C) blijft iedereen in je huishouden thuis.

Kom naar school wanneer geen van deze klachten van toepassing zijn!

GEDRAGSREGELS

Wat betekent dat voor deelname aan alle lessen bij Lasopleiding Gouda:

 1. Bij binnenkomst van het gebouw desinfecteer je je handen; hiervoor staat een console in de hal van de hoofdingang.  
 2. In de kantine hoeft uiteraard ook geen mondkapje gedragen te worden, indien de onderlinge afstand van 1,5 m stipt wordt aangehouden. 
 3. Koffie drinken etc. of het nuttigen van etenswaren mag alleen in de kantines.
 4. De maximale capaciteit van beide kantines is totaal 22 personen. Wanneer 2 groepen in de school aanwezig zijn worden afspraken gemaakt over het gebruik van de kantine. De docent zal je hierover informeren.

AANVULLENDE MAATREGELEN

 1. Wanneer je signaleert dat een medecursist mogelijke de gehanteerde leefregels niet in acht neemt, vraag dit dan bij de betrokkene na. Mocht je er samen niet uitkomen, informeer dan de docent.
 2. Mocht je bij aankomst twijfelen over een mogelijke verantwoorde deelname aan de les, dan hebben wij hoofdthermometer tot onze beschikking om zo nodig je temperatuur te checken.
 3. De school zorgt dagelijks voor goede schoonmaak van de gangen, toiletten, koffie automaat enz. en voor ontsmetting van de contactplaatsen.
 4. In de school blijven de deuren van lokalen en looproutes open staan. Hiermee behouden we de benodigde ventilatie.
 5. Wees extra hygiënisch bij het gebruik van de toiletten. Maximaal 1 persoon tegelijk in het halletje voor het toilet.

  NB Docenten van de Lasopleiding Gouda zijn bevoegd cursisten de toegang tot de lessen te ontzeggen, wanneer deze zich niet houden aan bovenstaande regels.

Ten slotte: Wij blijven de ontwikkelingen natuurlijk nauwlettend volgen. Dat zou kunnen leiden tot verdere versoepelingen (hopelijk) maar zo nodig ook aanscherpingen (bijv. bij een extra uitbraak), van dit protocol.

 

 

Contact

Zend ons een email, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.

Start typing and press Enter to search