COVID-19 hygiëne protocol Lasopleiding Gouda

update 1-12-2020

Verantwoording
Onderstaand protocol is tot stand gekomen in samenwerking met en op advies van het RIVM.  Met diverse kwaliteitsmedewerkers in de gezondheidszorg heeft validatie plaatsgevonden van het uitgewerkte en onderstaand aangepast protocol.  
De veiligheid van cursisten, docenten en medewerkers van de Lasopleiding Gouda staan te allen tijde voorop. Strikte naleving van dit protocol door onze cursisten, vrijwilligers en medewerkers is van essentieel belang om een veilige werk en leeromgeving te creëren.

Wij hanteren de onderstaande gedragsregels en afspraken:   

ALGEMEEN
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Wij schudden geen handen
 • Wij houden 1,5 meter afstand van anderen
 • Wij wassen onze handen vaak en goed met water en zeep
 • We hoesten en niesen in de binnenkant van je elleboog
 • Wij zitten niet aan ons gezicht
 • Wij gebruiken papieren zakdoekjes

Blijf thuis bij de volgende klachten:

 • Verkoudheid
 • Niesen
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Moeilijk ademen
 • Koorts; Bij koorts (vanaf 38°C) blijft iedereen in je huishouden thuis.

Kom naar school wanneer geen van deze klachten van toepassing zijn!

GEDRAGSREGELS

Wat betekent dat voor deelname aan alle lessen bij Lasopleiding Gouda:

 1. Bij binnenkomst van het gebouw draag je een mondkapje en desinfecteer je je handen; hiervoor staat een console in de hal van de hoofdingang. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een mondkapje.
 2. Wij vragen alle cursisten ook tijdens het verblijf in de school een mondkapje te dragen. 
 3. Naast de gebruikelijke momenten waarop je je handen wast (toiletbezoek, voor en na het eten, na neus snuiten) was je 1 maal per uur extra je handen gedurende de lesdag.
 4. In de kantine hoeft uiteraard ook geen mondkapje gedragen te worden, indien de onderlinge afstand van 1,5 m stipt wordt aangehouden. Dat betekent dat je alleen mag plaatsnemen op de plekken die in de kantines zijn aangegeven met een sticker.
 5. Koffie drinken etc. of het nuttigen van etenswaren mag alleen in de kantines.
 6. De maximale capaciteit van beide kantines is totaal 22 personen. Wanneer 2 groepen in de school aanwezig zijn worden afspraken gemaakt over aanpassing van de lunchtijden. De docent zal je hierover informeren.
 7. Vervang regelmatig je mondkapje door een schoon of nieuw exemplaar.

AANVULLENDE MAATREGELEN

 1. Wanneer je signaleert dat een medecursist mogelijke de gehanteerde leefregels niet in acht neemt, vraag dit dan bij de betrokkene na. Mocht je er samen niet uitkomen, informeer dan de docent.
 2. Mocht je bij aankomst twijfelen over een mogelijke verantwoorde deelname aan de les, dan hebben wij hoofdthermometer tot onze beschikking om zo nodig je temperatuur te checken.
 3. De school zorgt dagelijks voor goede schoonmaak van de gangen, toiletten, koffie automaat enz. en voor ontsmetting van de contactplaatsen.
 4. In de school blijven de deuren van lokalen en looproutes open staan. Hiermee behouden we de benodigde ventilatie.
 5. Wees extra hygiënisch bij het gebruik van de toiletten. Maximaal 1 persoon tegelijk in het halletje voor het toilet.

  NB Docenten van de Lasopleiding Gouda zijn bevoegd cursisten de toegang tot de lessen te ontzeggen, wanneer deze zich niet houden aan bovenstaande regels.

Ten slotte: Dit is de stand van dit moment begin december 2020. Wij blijven de ontwikkelingen natuurlijk nauwlettend volgen. Dat zou kunnen leiden tot verdere versoepelingen (hopelijk) maar zo nodig ook aanscherpingen (bijv. bij een extra uitbraak), van dit protocol

 

 

Contact

Zend ons een email, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.

Start typing and press Enter to search